UG Atina deo apela Koalicije protiv diskriminacije i partnerskih organizacija

„Nadležni da povuku predlog izmena Zakona o zabrani diskriminacije“

Koalicija protiv diskriminacije i partnerske organizacije zahtevaju od nadležnih organa da povuku iz postupka usvajanja Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije zbog toga što predstavnici osetljivih i diskriminisanih grupa, kao i najšire javnosti, nisu imali priliku da se izjasne o predloženim rešenjima.

Tekst Predloga zakona je opterećen izuzetno velikim brojem nedostataka zbog čega je neophodno odložiti njegovo usvajanje i omogućiti svim zainteresovanim stranama da se o njemu izjasne, navodi se u saopštenju Koalicije.

Vlada Republike Srbije je nedavno utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Suprotno pravnim pravilima koja uređuju postupak izrade i usvajanja nacrta i predloga zakona, onima koji su zainteresovani za sadržaj Predloga zakona nije bilo omogućeno da učestvuju u radu na njegovoj izradi, niti je bila organizovana rasprava o predloženim rešenjima pre nego što ih je Vlada formalno usvojila. Ova činjenica je konstatovana i u tački 9. Analize efekata zakona koja je uz Predlog zakona dostavljena Narodnoj skupštini.

Nedostatak široke rasprave o novim zakonskim rešenjima neposredno je sprečio zainteresovane strane da konstruktivno utiču na kvalitet Predloga zakona, a pre svega na otklanjanje njegovih brojnih nedostataka, koji se mogu svrstati u četiri grupe.

Prvu grupu čine nedostaci koji se sastoje u jezički besmislenim ili nemogućim konstrukcijama, ali i u pravopisnim greškama. Na primer, u tekstu se koristi reč „neopravdava“, te se navodi da je „zabranjeno uznemiravanje… koje je s ciljem ili predstavlja povredu dostojanstva…“. Drugu grupu čine nedostaci koji upućuju na to da izmene nisu predložene u skladu sa pravilima pisanja zakona. Na primer, kontradiktorno se propisuje ovlašćenje Poverenika da obrađuje lično ime i druge podatke o učesnicima postupaka koje u vezi sa diskriminacijom vode sudovi, uz obavezu anonimizacije podataka o učesnicima postupka pre nego što se sudske presude dostave Povereniku.

Treću grupu čine pravno-sistemski nedostaci koji onemogućavaju adekvatnu primenu Zakona, kao što je brisanje opštih procesnih garancija koje se odnose na postupak po pritužbi, čime se ugrožavaju prava učesnika postupaka i otvara put proizvoljnom odlučivanju Poverenika.

Najzad, četvrtu grupu čine nedostaci koji imaju pravno-politički karakter i koji dovode u sumnja stvarnu nameru autora predloženih izmena, kao što je rešenje po kome Poverenik može da odluči da ne postupa po pritužbi ako smatra da se svrha postupaka može ostvariti upozorenjem javnosti ili pak propisivanje prekršajnih novčanih kazni u iznosu koji je desetostruko veći od trenutno propisanih iznosa i to bez obrazloženja, zaključuje se u saopštenju.

„Zbog toga što ukupan broj navedenih nedostataka prevazilazi broj predloženih izmena, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da bi njihovim usvajanjem položaj korisnika Zakona bio značajno pogoršan, smatramo da je neophodno bez odlaganja povući Predlog zakona iz postupka usvajanja, a zatim omogućiti svim zainteresovanim stranama da učestvuju u unapređivanju ovog teksta“, smatraju u Koaliciji.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, Praxis i Jednakost.

Organizacije koje podržavaju inicijativu:

Fond za humanitarno pravo

Edukacioni centar Leskovac

YUROM CENTAR

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Novosadski humanitarni centar

Centar za kriznu politiku i reagovanje

NGO Atina

IzKruga Niš

Fondacija PONS

Autonomni ženski centar

Zrenjaninski centar za jednaka prava

LICELULICE

Astra – Akcija protiv trgovine ljudima

NVO „OFER“, Bujanovac

A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Udruženje osoba sa invaliditetom „Jednakost“ iz Prijepolja

Udruženje romsko srpskog prijateljstva Stablo

Centar lokalne demokratije LDA

YUCOM

Peščanik

Inicijativa mladih za ljudska prava

Grupa Izađi

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Romska inicijativa za održivi razvoj (Beograd)

Romski centar (Požega)

Udruženje beogradskih Cigana svečara (Beograd)

Romsko sportsko udruženje Sloboda (Beograd)

Šahovski klub Sloboda (Beograd)

Glas manjine (Ripanj)

Romski medijski servis (Beograd)

RHU ROM LAZAREVAC

Nacionalni tim Roma Srbije (Beograd)

Roma world (Niš)

ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

Žene u crnom

Rekonstrukcija ženski fond

Da Se Zna!

IZI VelikiMali

Centar za razvoj građanskog društva Protecta

Heartefact Fund

Beograd Prajd

Queeria

Udruženje građana lužničkih Roma

Udruženje romskih studenata Novi Sad

Udruženja Roma Sloboda

Tekst u originalu možete čitati putem linka: https://www.danas.rs/drustvo/nadlezni-da-povuku-predlog-izmena-zakona-o-...