Vojvotkinja od Kornvola u poseti Atini

Trgovina ljudima, nasilje nad ženama i položaj žena izbeglica nisu teme o kojima je lako govoriti i koje je lako zastupati jer nose sa sobom mnogo pitanja o nejednakosti i nepravdi u društvu. NVO Atina je dobila neočekivanu saveznicu u zagovaranju da se ovi problem reše kako u našem  društvu, tako i na globalnom planu. Imale smo priliku da nas poseti Kamila, vojvotkinja od Kornvola koja se od 2009. godine kada je posetila centar za žene žtve silovanja, aktivno bavi zagovaranjem za prava žena koje su preživele nasilje.

Tokom svog boravka u Srbiji, Kamila je posetila prostorije NVO Atina gde  je sa korisnicama učestvovala u radionici pravljenja nakita. Direktorka NVO Atina Marijana Savić je u neposrednom razgovoru upoznala sa našim aktivnostima, a posebno sa položajem žena u našem društvu i programima podrške žrtvama trgovine ljudima koje Atina sprovodi već 13 godina. Vojvotkinja je zatim posetila i radnju Bagel Bejgl, socijalno preduzeće koje je NVO Atina otvorila 2014. godine kao deo programa ekonomskog osnaživanja za svoje korisnice i obezbeđivanja finansijske održivosti svojih programa.

“Veoma nam je važno što je ovom posetom pitanje nasilja nad ženama stavljeno na agendu visokih  zvaničnika. Ovaj problem je u našem društvu skrajnut, i nadamo se da će ovom posetom, pitanje podrške ženama i programi koji podržavaju žene biti prepoznati i da će se naći pri vrhu lestvice prioriteta i naših vlasti. Posebno nas raduje i poseta Bejglu, našoj ženskoj preduzetničkoj inicijativi, koja treba da obezbedi finansijsku održivost našim programima, s obzirom na to da ta vrsta podrške potpuno izostaje od strane države,” izjavila je Marijana Savić, direktorka NVO Atina.