Vodič za inspektore rada o detekciji i preliminarnoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima

Vodič za inspektore rada o detekciji i preliminarnoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima

Nacionalne ekspertkinje za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Tamara Vukasović  i Marijana Savić, direktorka Atine izradile su Vodič za inspektore rada o detekciji i preliminarnoj identifikaciji žrtava trgovine ljudima.

Serbian

Terms of Reference for the monitoring and evaluation expert for programmes of protection of victims of human trafficking

Terms of Reference for the monitoring and evaluation expert for programmes of protection of victims of human trafficking

Published on April 30th, 2018

NGO Atina

Project title: Improving the monitoring and evaluation system for programmes of protection of victims of human trafficking

Pages