Terms of Reference for the monitoring and evaluation expert for programmes of protection of victims of human trafficking

Terms of Reference for the monitoring and evaluation expert for programmes of protection of victims of human trafficking

Published on April 30th, 2018

NGO Atina

Project title: Improving the monitoring and evaluation system for programmes of protection of victims of human trafficking

„Mogućnosti i prepreke za uključivanje izbeglica i migranata u glavne tokove društva u Srbiji“

U ponedeljak, 18. decembra u 11h u maloj sali Medija centra predstavljeni su rezultati istraživanja: „Mogućnosti i prepreke za uključivanje izbeglica i migranata u glavne tokove društva u Srbiji“ (Zaštita izbeglica i migranata u Srbiji od 2015. do 2017. godine). Istraživanje predstavlja pregled podataka o položaju migranata i izbeglica u Srbiji, s posebnim osvrtom na prava žena iz migrantske populacije.

Serbian

Pages