Migranti i migrantkinje u lokalnim zajednicama u Srbiji

Publikacija Migranti i migrantkinje u lokalnim zajednicama u Srbiji nastala je u sklopu projekta Otvaranje dijaloga u lokalnim zajednicama između migranata i građana o međusobnoj toleranciji i nenasilju, koji je od novembra 2013. do decembra 2014. godine sprovodilo Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama Atina u partnerstvu sa Centrom za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA, uz podršku Evropske unije i Kancelarije za saradnju s civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Serbian

10 predrasuda o trgovini ljudima

Da bi borba protiv trgovine ljudima bila efikasna, svi građani bi trebalo da znaju šta je to što nam pomaže da razumemo ovaj problem. Jer, kada se ovaj problem ne razume i ne tretira na pravi način, i kada je uslovljen određenim zabludama i predrasudama, sposobnost našeg reagovanja na zločin opada. Zato je važno da naučimo kako da prepoznamo i prevaziđemo opšte prihvaćene mitove i zablude o trgovini ljudima. Predrasuda i zabluda u vezi sa trgovinom ljudima ima mnogo, za Vas smo izdvojili neke od njih.
 

Serbian

Zašto postoji trgovina ljudima?

Kao i svaka druga industrija, u ovom slučaju kriminalna, poput trgovine drogom i oružjem, trgovina ljudima je vođena zakonima tržišta - principu ponude i potražnje. Puno faktora čine i decu i odrasle podložnim trgovini ljudima, međutim, razlog nije isključivo činjenica da postoje ljudi koji su u riziku od eksploatacije. Trgovina ljudima je podstaknuta potražnjom za jeftinom radnom snagom, uslugama i prostitucijom. Trgovci ljudima viktimizuju druge sa željom da profitiraju iz postojeće potražnje tržišta.
Serbian

Šta je trgovina ljudima?

Trgovina ljudima je vrsta savremenog ropstva i problem svetskih razmera koji pogađa ne samo zemlje koje se nalaze u fazi ekonomske i društvene tranzicije, već i industrijski razvijene zemlje. Od trgovine ljudima pojedinci profitiraju kroz kontrolu i eksploataciju drugih. Procene pokazuju da trgovci ljudima godišnje zarade između sedam i 60 milijardi dolara.
Serbian

Prepoznatljivi znaci trgovine ljudima

Trgovina ljudima je složen problem koji se teško prepoznaje i otkriva. Na osnovu prakse, mnogobrojni stručnjaci su izdvojili neke od karakterističnih signala koji ukazuju na krivično delo trgovine ljudima. Tako se kao najčešće žrtve, uglavnom, identifikuju devojke i žene, deca, kao i siromašne i osobe bez zaposlenja, ali i muškarci, naročito fizički radnici. Atina je objedinila većinu potencijalnih znakova trgovine ljudima koji mogu pomoći u prepoznavanju problema.
Serbian

Ko su žrtve trgovine ljudima?

Prema zakonima Srbije, žrtve trgovine ljudima mogu biti žene i muškarci, odrasli ili deca i strani državljani ili državljani Srbije. Jedna od najčešćih predrasuda u vezi sa žrtvama je da su to stranci, bez dokumenata, a ne naši državljani, i da su žrtve najčešće lakoverne i neobrazovane osobe ili naivne devojke iz drugih zemalja koje su na prevaru uvučene u situaciju trgovine ljudima.
Serbian

Ko su trgovci ljudima?

Postoji onoliko vrsti trgovaca ljudima koliko i načina da se ljudi eksploatišu. Trgovci ljudima mame i hvataju osobe u zamku prisilnog rada i prostitucije koristeći različite metode, od brutalnih kao što je kidnapovanje i korišćenje fizičkog i psihološkog nasilje da bi ih kontrolisali, do prisiljavanja na rad ili komercijalnu seksualnu eksploataciju, pa do suptilnih metoda kao što su ucena ili čak zavođenjem žrtve.
Serbian

Pages