Podrška institucijama i organizacijama

Predstavnica beogradskog Udruženja građana Atina Andrijana Radojčić izjavila ja u četvrtak u Vranju da je Lokalna mreža u Vranju primer kako treba raditi na lokalnom nivou i kako se boriti protiv trgovine ljudima

Prakticari u borbi protiv trgovine ljudima

Održan trening „Tehnike komunikacije prilagođene deci“

Nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji-Između obaveza i realnosti

U maloj sali Narodne Skupštine 20. aprila 2018. godine održana je konferencija “Pokretanje procesa izrade Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji za period 2019-2025.”.

Objavljen francuski bilten br. 10 o borbi protiv trgovine ljudima u Jugoistočnoj Evropi

Udruženje građana Atina je imalo čast da uzme učešće na međunarodnom kursu Golda Meir Mashav Carmel trening centra u Izraelu o borbi protiv nasilja nad ženama i decom koji je podržan od strane MASHAV – Izraelske agencije za međunarodni razvoj.

Letnja škola “Mlade izbeglice kao akteri socijalnog uključivanja i interkulturalnog dijaloga” organizovana je uz podršku omladinskog odseka Saveta Evrope, Globalne platforme za studente Sirije, Kiron otvorenog visokog obrazovanja za izbeglice i Glasa mladih izbeglica Evrope.

Treći OEBS-ov simulacioni trening o borbi protiv trgovine ljudima duž migracionih ruta održan je u Centru izvrsnosti za stabilnost policijskih jedinica (CoESPU) u Italiji.

Regionalni seminar “Unapređenje rešavanja krivičnih dela povezanih sa migracijama u Jugoistočnoj Evropi”

Pages