Podrška institucijama i organizacijama

Na panelu “Pružanje pomoći i zaštite osobama koje su preživele trgovinu ljudima u kontekstu oružanih sukoba, izbeglištva i mešovitih migracionih tokova: lekcije naučene na terenu” na kojem je učestovovala predstavnica Atine, Marijana Savić, govorila je takođe i Nadia Murad, Ambasadorka dobre volj

U maju mesecu u Dalasu u Teksasu, održan je panel na temu “Poverenje u moć lokalnih organizacija: Radni model za transformaciju života” u organizaciji Globalnog fonda za decu.

Tokom decembra meseca 2016. godine u okviru projekta „Borba protiv organizovanog kriminala (trgovina ljudima, narkoticima, oružijem i finansijske istrage)“ Programa Evropske unije za Srbiju 2013, organizovana je studijska poseta Sloveniji, čije smo i mi bile deo.

Transnacionalni trening seminar u oblasti borbe protiv trgovine ljudima za aktere iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije je održan u Tirani, 6-7. decembra 2016. godine.

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Crnogorski ženski lobi (CŽL) organizovali su 12. i 13. decembra u Bečićima trening za predstavnike/ce institucija, nevladinih organizacija i medija, u okviru projekta “Izgradimo održive rezultate u borbi protiv trgovine ljudima”.

Polovinom novembra, Jelena Hrnjak je ispred NVO Atina učestvovala na sastanku Regionalne ekspertske grupe za jačanje kapaciteta kako bi se poboljšale zajedničke istražne radnje i krivično gonjenje ali i stalo na put nezakonitim finansijskim tokovima koji proističu iz krijumčarenja migranata u Jug

Beograd, 21.11.2016 – Na dan kada se obeležava Svetski dan deteta Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) podseća da mehanizmi za zaštitu dece u Srbiji nisu u punoj meri efikasni.

U Moskvi je u oktobru održana međunarodna konferencija pod nazivom Trenutni sistem međunarodne humanitarne pomoći: najbolje prakse i izazovi, na kojoj je učestvovala Marijana Savić, direktorka NVO Atina, kako bi prenela naša iskustva vezana za rad sa ženama, devojkama i devojčicama migrantkinjama

Evropska unija je u protekloj deceniji podržala 250 projekata različitih organzacija civilnog društva, istaknuto je na panel diskusiji ,,Za jači glas građana: Podrška EU civilnom društvu Srbije’’, održanoj na štandu Delegacije Evropske unije u Srbiji i EU info centra na Međunardo

Pages