Podrška institucijama i organizacijama

"Preispitajte svoje politike i odluke: One prisiljavaju žene i devojčice izbeglice u kriminalnu sivu ekonomiju i u ruke krijumčara. Ljudi koje vidimo nisu ekonomski migranti. Mnogi prosto pokušavaju da spasu svoje živote. Oni nemaju drugi izbor, osim da beže.

NVO Atina realizovala je jednodnevni trening na temu trgovine ljudima u kontekstu izbegličke krize čiji su organizatori Novosadski humanitarni centar i Terre des hommes u okviru projekta o pomoći ugroženoj izbegličkoj

U Srbiji se u proseku sklopi 2000 maloletničkih brakova godišnje, strahuje se da je ovaj broj i veći jer statistika ne obuhvata lica mlađa od 16 godina, pošto je brak pre tog uzrasta zakonom zabranjen, i vanbračne maloletničke zajednice.

Predstavnica NVO Atine prezentovala je ekspertizu i dugogodišnji rad ove organizacije na slučajevima trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja, što je i bio razlog da se uključi u pružanje podrške onim osobama koje su, u okviru izbegličke krize, prepoznate kao najranjivije.

U okviru regionalne inicijative Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, 21. aprila 2016. godine u Beogradu formirana je Radna grupa za rodno zasnovano nasilje koju čine predstavnici ministarstava, agencija Ujedinjenih nacija insitucija i organizacija civilnog društva.

U okviru projekta “Unapređenje zaštite maloletnika bez pratnje u regionu” koji NVO Atina sprovodi zajedno sa Stalnom misijom Republike Francuske pri UN i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, u aprilu mesecu održan je dvodnevni treninga za predstavnike Asocijacije za socijalnu podršku mladim

Ruska primabalerina Irina Kolesnikova posetila je izbegličke kampove u Tabanovcima, Preševu i Krnjači i najavila je novu verziju “Karmen” Baletskog teatra Sankt Peterburga kojom želi da ukaže na probleme izbeglica u Evropi.

U okviru projekta „Lokalna podrška najranjivijim izbeglicama“ koji sprovodi Udruženje Atina u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), 14. aprila 2016. godine u Vranju je održan sastanak sa predstavnicima relevantnih institucija i organizacija iz Vranja i Preševa, tj.

Udruženje Atina je u martu 2016 godine, organizovala dva dvodnevna treninga za ukupno 21 zaposlenu osobu iz Lekara bez granica (Médecins Sans Frontières MSF) koji su angažovani na pružanju direktne podrške izbegličkoj populaciji u Srbiji.

Pages