Podrška institucijama i organizacijama

Fotografija: Sanja Knežević

Samo jedna četvrtina svih sigurnih kuća u Srbiji odgovara propisanom minimumu kvaliteta i standarda koji se zahteva. Broj raspoloživih mesta u sigurnim kućama u Srbiji manji je za 74 odsto od propisanog standarda koji važi u zemljama Evropske unije

Fotografija: UG "Atina"

Prevencija sindroma sagorevanja kod profesionalaca koji rade sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja

Predstavnice iz organizacije Atina, Lidija Đorđević i Marija Pantelić, su krajem marta meseca 2023.

 

Fotografija: Pixabey

U Srbiji zvanično postoji 15 sigurnih kuća, ali samo njih 11 radi, a Srbija je po broju kreveta u njima ispunila svega četvrtinu kapaciteta koje bi trebalo da ima, kaže Andrijana Radoičić Nedeljković iz udruženja građana Atina.

Kako do bolje pristupačnosti i kapaciteta sigurnih kuća u Republici Srbiji?

Fotografija: Jakov Simović

Kako popularnost sporta iz godine u godinu sve više raste, raste i potencijal za njegov uticaj na rešavanje mnogih društvenih problema.

Fotografija: voice.org.rs

Autorka: Gordana Momčilović Ilić (VOICE)

Pages