Podrška institucijama i organizacijama

Održane obuke o važnosti zaštite prava na privatnost

Mentorske sesije o rodnoj ravnopravnosti za učenice srednjih škola

Izvor:Subotica.com

„Sa devojkama i za devojke – podrška lokalnim Kacelarijama za mlade u podizanju svesti u oblasti rodne ravnopravnosti“

WIDE+ je, uz podršku 

Praćenje povreda prava na privatnost

Ilustracija Jugoslav Vlahović

Tipične povrede prava na privatnost

Fotografija preuzeta sa sajta Share fondacije

Andrijana Radoičić Nedeljković: Žrtvama su potrebne sigurnost, bezbednost i izvesnost

Fotografija: Piroshki photography

Više od 30 miliona ljudi trenutno je radno eksploatisano, ovim fenomenom pogođena su i deca, a vid radne eksploatacije koji se najčešće javlja je radna eksploatacija dece koja žive i rade na ulici, rekla je tužiteljka Državnog tužilaštva BiH Sena Uzunović na Specijalizovanoj mentorskoj sesiji za

Pages