Podrška institucijama i organizacijama

Atina na konferenciji “Predstavljanje dobrih praksi i izazova u pružanju podrške deci u migracijama”

Atina održala trening profesionalcima u Šidu

Predstavnica Atine govorila u Domu Narodne skupštine

Tokom meseca juna organizovana je međunarodna konferencija “MAN2017: Europe talks on masculinity" od strane Promundo – US, MenCare i Centra E8 koja je okupila oko stotinu eksperata i ekspertkinja koji se bave temama rodne ravnopravnosti, iz ukupno 50 zemalja širom sveta, medju kojima je bila i Ud

Prevencija nasilja nad ženama i devojčicama (VAWG) zahteva više od usvajanja zakona — njih je potrebno i efikasno primenjivati.

Na panelu “Pružanje pomoći i zaštite osobama koje su preživele trgovinu ljudima u kontekstu oružanih sukoba, izbeglištva i mešovitih migracionih tokova: lekcije naučene na terenu” na kojem je učestovovala predstavnica Atine, Marijana Savić, govorila je takođe i Nadia Murad, Ambasadorka dobre volj

U maju mesecu u Dalasu u Teksasu, održan je panel na temu “Poverenje u moć lokalnih organizacija: Radni model za transformaciju života” u organizaciji Globalnog fonda za decu.

Tokom decembra meseca 2016. godine u okviru projekta „Borba protiv organizovanog kriminala (trgovina ljudima, narkoticima, oružijem i finansijske istrage)“ Programa Evropske unije za Srbiju 2013, organizovana je studijska poseta Sloveniji, čije smo i mi bile deo.

Transnacionalni trening seminar u oblasti borbe protiv trgovine ljudima za aktere iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije je održan u Tirani, 6-7. decembra 2016. godine.

Pages