Podrška institucijama i organizacijama

Objavljen francuski bilten br. 10 o borbi protiv trgovine ljudima u Jugoistočnoj Evropi

Udruženje građana Atina je imalo čast da uzme učešće na međunarodnom kursu Golda Meir Mashav Carmel trening centra u Izraelu o borbi protiv nasilja nad ženama i decom koji je podržan od strane MASHAV – Izraelske agencije za međunarodni razvoj.

Letnja škola “Mlade izbeglice kao akteri socijalnog uključivanja i interkulturalnog dijaloga” organizovana je uz podršku omladinskog odseka Saveta Evrope, Globalne platforme za studente Sirije, Kiron otvorenog visokog obrazovanja za izbeglice i Glasa mladih izbeglica Evrope.

Treći OEBS-ov simulacioni trening o borbi protiv trgovine ljudima duž migracionih ruta održan je u Centru izvrsnosti za stabilnost policijskih jedinica (CoESPU) u Italiji.

Regionalni seminar “Unapređenje rešavanja krivičnih dela povezanih sa migracijama u Jugoistočnoj Evropi”

Atina na konferenciji “Predstavljanje dobrih praksi i izazova u pružanju podrške deci u migracijama”

Atina održala trening profesionalcima u Šidu

Predstavnica Atine govorila u Domu Narodne skupštine

Tokom meseca juna organizovana je međunarodna konferencija “MAN2017: Europe talks on masculinity" od strane Promundo – US, MenCare i Centra E8 koja je okupila oko stotinu eksperata i ekspertkinja koji se bave temama rodne ravnopravnosti, iz ukupno 50 zemalja širom sveta, medju kojima je bila i Ud

Prevencija nasilja nad ženama i devojčicama (VAWG) zahteva više od usvajanja zakona — njih je potrebno i efikasno primenjivati.

Pages