Podrška institucijama i organizacijama

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Crnogorski ženski lobi (CŽL) organizovali su 12. i 13. decembra u Bečićima trening za predstavnike/ce institucija, nevladinih organizacija i medija, u okviru projekta “Izgradimo održive rezultate u borbi protiv trgovine ljudima”.

Polovinom novembra, Jelena Hrnjak je ispred NVO Atina učestvovala na sastanku Regionalne ekspertske grupe za jačanje kapaciteta kako bi se poboljšale zajedničke istražne radnje i krivično gonjenje ali i stalo na put nezakonitim finansijskim tokovima koji proističu iz krijumčarenja migranata u Jug

Beograd, 21.11.2016 – Na dan kada se obeležava Svetski dan deteta Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) podseća da mehanizmi za zaštitu dece u Srbiji nisu u punoj meri efikasni.

U Moskvi je u oktobru održana međunarodna konferencija pod nazivom Trenutni sistem međunarodne humanitarne pomoći: najbolje prakse i izazovi, na kojoj je učestvovala Marijana Savić, direktorka NVO Atina, kako bi prenela naša iskustva vezana za rad sa ženama, devojkama i devojčicama migrantkinjama

Evropska unija je u protekloj deceniji podržala 250 projekata različitih organzacija civilnog društva, istaknuto je na panel diskusiji ,,Za jači glas građana: Podrška EU civilnom društvu Srbije’’, održanoj na štandu Delegacije Evropske unije u Srbiji i EU info centra na Međunardo

Udruženje Praxis, je uputilo poziv da se organizacije pridruže zahtevu za

Bez glasa građana nema ni demokratije i zato ga treba ojačati, poručeno je danas na panel diskusiji Za jači glas građana: Podrška Evropske unije (EU) civilnom društvu, na Sajmu kjijga.

Tokom septembra meseca smo imali privilegiju da se ponovo druzimo sa mladim aktivistima iz humanitarne organizacije Schüler Helfen Leben, i da se kao i uvek radujemo njihovom dolasku, razmeni iskustva i energije sa njima.

Tema četvrtog međunarodnog foruma mladih ECMR je bila Kultura mira sa posebnim osvrtom na izbegličku krizu i mlade.

Pages