Podrška institucijama i organizacijama

Кomentar UG Atina na Nacrt Strategije socijalne zaštite 2019-2025 
 

Prepoznavanje krivičnog dela trgovine ljudima u Vranju

U saradnji sa austrijskom ambasadom u Beogradu, Udruženje građana „Atina“, organizovalo je u petak, 12. aprila 2019.

U Bolonji, od 17. do 24.  juna 2018. godine održan je međunarodni trening “Unapređivanje uključivanja ranjivih kroz socijalno preduzetništvo” organizovan u okviru Ersmus plus programa Evropske Unije.

NVO Atina u Minsku na Regionalnom forumu “Partnerstvo sa muškarcima i dečacima za rodnu ravnopravnost”

Predstavnica beogradskog Udruženja građana Atina Andrijana Radojčić izjavila ja u četvrtak u Vranju da je Lokalna mreža u Vranju primer kako treba raditi na lokalnom nivou i kako se boriti protiv trgovine ljudima

Prakticari u borbi protiv trgovine ljudima

Održan trening „Tehnike komunikacije prilagođene deci“

Nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji-Između obaveza i realnosti

U maloj sali Narodne Skupštine 20. aprila 2018. godine održana je konferencija “Pokretanje procesa izrade Strategije socijalne zaštite u Republici Srbiji za period 2019-2025.”.

Pages