Podrška institucijama i organizacijama

Fotografija: Goran Srdanov

"Žena, život, sloboda!"

Fotografija: Goran Srdanov

Olga Antonova, konzulka ukrajinske ambasade izjavila je da od februara ove godine sedam miliona državljana Ukrajine napustilo zemlju i da su to većinom žene i deca. Prema poslednjim podacima u Srbiji se nalazi oko pet hiljada Ukrajinaca.

Žrtve radne eksploatacije boje se odmazde poslodavaca

Fotografija: Savet Evrope

Praktična primena Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima

Fotografija: Dejan Malagurski

Kako postupamo sa žrtvama trgovine ljudima?

Tim organizacije Atina u studijskoj poseti koleginicama iz Save the Children Bosne i Hercegovine

Pages