Podrška institucijama i organizacijama

Od lokalnog do nacionalnog omladinskog feminističkog pokreta: Sa devojkama i za devojke

Tužioci iz Bosne i Hercegovine analizirali su izazove u procesuiranju predmeta krivičnog dela trgovine ljudima kroz seriju panel diskusija na temu „Trgovina ljudima kao oblik rodno zasnovanog nasilja”.

Fotografija: UG "Atina"

Rad sa decom svedocima i žrtvama porodičnog nasilja ključan za budućnost svih nas

Kako unaprediti bezbednost i sigurnost žena žrtava nasilja

Da li smo osuđeni na propast?

Da li smo osuđeni na propast?

Prihvatilišta za žene i devojčice sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja koje postoje i funkcionišu u Srbiji, suočavaju se sa brojnim izazovima u svom radu i u pružanju usluge sigurnog smeštaja.

Imaju li sigurne kuće snagu da zaštite žene od nasilnika

Fotografija: Novinarke protiv nasilja/Dragana Udovicic

Sigurne kuće u Srbiji: Potrebno više utočišta za žrtve nasilja

Pages