Prevencija

Uticaj COVID-19 pandemije na radnu eksploataciju migranata na farmama u Evropi Fotografija: ethics.org.au Situacija za migrante koji...
Pandemija i dečiji rad​ Fotografija: pixabay.com Pandemija COVID-19 ima poguban uticaj na decu širom sveta. Od težeg pristupa obrazovanju do...
Borba EU protiv eksploatacije radnika u modnoj industriji Fotografija: CSA/Getty Images Član Evropskog parlamenta, Rafael Glaksman, koji vodi...
Kriminalci uključeni u ovu aktivnost, čija je svrha eksploatacija, vrbuju žrtve putem društvenih mreža i na javnim mestima. Vlasti mole građane da...
Fotografija: Climatalk.in (Flickr, CC) Italija, Španija i Grčka primile su veliki broj migranata i izbeglica. Ali, 6 od 10 žrtava...
30. jul je Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima. Pandemija je onemogućila uobičajeno obeležavanje ovog datuma, ali mnoge organizacije su...
Danas se pridružujemo globalnom izazovu #WomenSupportingWomen kako bismo stale solidarno uz žene iz Turske i uticale na podizanje svesti o problemu...
Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Grupa eksperata Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) pridružuje se...
Žrtve moraju biti upoznate sa svim svojim pravima i na vreme informisane o svim uslugama i načinom funkcionisanja čitavog mehanizma podrške i...
U želji da se otvori prostor za aktivistički angažman žena koje su bile u programu UG Atine, a u cilju zagovaranja za promene sistema podrške žrtvama...
Predstavnica organizacije Atina, naša koleginica Andrijana Radoičić, master socijalnog rada i koordinatorka programa direktne podrške za žrtve...
* Stavovi izneti u ovom tekstu lična su mišljenja autora i ne odražavaju stavove Tomson Rojters Fondacije. Moramo prestati da tretiramo devojčice...

Pages