Prevencija

Trgovina ljudima je ropstvo modernog doba. To je upotreba sile, prevare, ili prinude kojom se drugo lice primorava na rad ili komercijalni seks...
Dan ljudskih prava,10. decembar, je prilika da se podsetimo na sve one koju su u ovom trenutku najugroženija populacija ljudi koji žive među nama....
Preživeli sa potonulog broda u blizini Grčke u maju. Najveći broj smrti migranata dešava se u toku pokušaja da pređu Sredozemno more. Fotografija:...
Nesuđeni imigranti gledaju kroz prozor ribarskog broda dok stižu u luku Katanija. Fotografija: Antonio Parrinello/Reuters Više od 3.000...
Migrante odvode na kopno, nakon što ih je spasao brod italijanske mornarice. Fotografija: Giuseppe Lami/EPA Šverceri ljudi u Egiptu i Libiji...
Učestvuj na foto konkursu "Život u okovima". Rok za prijavu je 31.1.2.2014. godine https://fotokluble.wordpress.com/zivot-u-okovima/
Dok mnogi veruju da je ropstvo stvar prošlosti, ono ostaje ozbiljan, mada umnogome skriven, problem. Procenjuje se da je 35.8 miliona ljudi...
Oko 560 nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva, uz 86 akademika i istraživača pozvalo je Evropski parlament da odbije izveštaj koji...
Većini ljudi je teško da zamisle da odrasli muškarci imaju seksualni kontakt sa decom, plaćaju za to, i siluju decu. Ipak, to se dešava toliko često...
Postoji rastući problem zavisnosti od pornografije kod tinejdžera. Negativni efekti zavisnosti od pornografije još su veći kod tinejdžera, jer je...
“Stani” znači ne Okretanje leđa znači ne “Ne želim” znači ne Odgurivanje znači ne “Ostavi me na miru” znači ne...
Jedna od posledica kineske politike jednog deteta: rastuće tržište za žene žrtve trgovine ljudima.  Trgovina ženama je vekovima problem u...

Pages