Prevencija

Trgovina ljudima, nasilje nad ženama i položaj žena izbeglica nisu teme o kojima je lako govoriti i koje je lako zastupati jer nose sa sobom mnogo...
U organizaciji Mreže Žene protiv nasilja, Romske ženske mreže, Mreže Žena u crnom Srbije i Rekonstrukcije Ženski fond u Beogradu je održana protestna...
Vodič za procenu najboljeg interesa deteta nastao je u sklopu druge faze projekta Reforma sistema socijalne zaštite po meri deteta koji zajednički...
NVO Atina organizovala je 4.marta 2016.godine u UK Parobrod okrugli sto pod nazivom "Najbolji interes deteta - izmedju teorije i prakse" koji je...
Dečji brakovi predstavljaju problematičnu praksu u okviru koje dete prisilno stupa u bračnu zajednicu sa drugim detetom ili sa odraslom osobom. Ova...
Borba protiv trgovine ljudima je na prekretnici. Otkako je, pre 15 godina, usvojen prvi savezni zakon protiv trgovine ljudima možemo da učinimo više...
Stotine hiljada domaćih i stranih državljana, odraslih i dece, trafikuje se kroz SAD svake godine.  (Fotografija: Red Thread Movement)
Mnoge izraz “trgovina ljudima” asocira na slike perverzija sakrivenih u nelegalnim, podzemnim tržištima zemalja u razvoju. Ironično, potražnja...
Srbija treba jasnije i oštrije da odgovori na zloupotrebu dece i usvoji listu opasnih aktivnosti i zanimanja zabranjenih za decu, saopštila je danas...
 Dok na smenu guramo njenog jednogodišnjeg brata u njegovim kolicima, moja ćerka me pita zašto se ljudi ne drže  podalje od loših osoba,...
U Minsku u organizaciji Unicefa i Vlade Belorusije održana je Regionalna konferencija „Jačanje sistema dečije zaštite za zaštitu dece od...
Kao zagovornica borbe protiv svih oblika trgovine ljudima i eksploatacije dece, zahvalna sam što ovo pitanje dobija nacionalnu pažnju kakvu zaslužuje...
Kao zagovornica borbe protiv svih oblika trgovine ljudima i eksploatacije dece, zahvalna sam što ovo pitanje dobija nacionalnu pažnju kakvu zaslužuje...

Pages