Razvoj politike

Tokom 2015. godine više od 700.000 ljudi je prošlo zemljama Zapadnog Balkana kako bi došli do Evrope i našli sklonište od rata.

Nacionalna televizija Kraljevine Saudijske Arabije emitovala je video u kojem samozvani islamski porodični terapeut uči muškarce u zemlji kako da ‘ispravno’ tuku svoje žene.

[Brisel, 21. septembar 2015. godine] Danas je Međunarodni dan mira. Međutim, upornost rata i sukoba nas globalno poziva da redefinišemo održivi mir kao prisustvo ljudske bezbednosti, pravde i jednakosti, pre nego odsustvo rata.

[Brisel, 21. septembar 2015. godine] Danas je Međunarodni dan mira. Međutim, upornost rata i sukoba nas globalno poziva da redefinišemo održivi mir kao prisustvo ljudske bezbednosti, pravde i jednakosti, pre nego odsustvo rata.

[Brisel, 21. septembar 2015. godine] Danas je Međunarodni dan mira. Međutim, upornost rata i sukoba nas globalno poziva da redefinišemo održivi mir kao prisustvo ljudske bezbednosti, pravde i jednakosti, pre nego odsustvo rata.

Objavljena je Globalna studija o seksualnoj eksploataciji dece u turizmu, koja je nastala kao rezultat dvogodišnjeg istraživanja na inicijativu ECPAT International i njihovih partnera.

Objavljena je Globalna studija o seksualnoj eksploataciji dece u turizmu, koja je nastala kao rezultat dvogodišnjeg istraživanja na inicijativu ECPAT International i njihovih partnera.

Pages