Vital voices

Efikasnije upotreba zakona u cilju suzbijanja nasilja nad ženama i devojčicama

Prevencija nasilja nad ženama i devojčicama (VAWG) zahteva više od usvajanja zakona — njih je potrebno i efikasno primenjivati. Parlamentarci, članovi nevladinih organizacija i pravni službenici sastali su se kako bi diskutovali o ovom problemu na regionalnoj konferenciji Istočnoevropskih i Srednjoevropskih Parlamenata na temu Upotreba zakona u cilju suzbijanja nasilja nad ženama i devojčicama. Konferencija je održana od 12. do 14.

Serbian